Welkom op de SLIC site van Etten-Leur

Op deze site houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het Smart Light Concepts proefproject (SLIC). Samen met bewoners, ondernemers en weggebruikers in het buitengebied van Etten-Leur gaan we op zoek naar de optimale mix van lichtsterkte en duurzaamheid voor de openbare verlichting. Het SLIC proefproject start in oktober 2018 en duurt tot half 2021.

U vindt hier informatie over de doelen van SLIC, CO2-reductie, de achtergronden, details van het proefproject, planning van werkzaamheden en resultaten. Én via deze site kunt u zelf actief meedoen in het proefproject. In Etten-Leur doen we het samen. Dat geldt zeker ook voor SLIC!

Het laatste nieuws: uitkomsten tweede SLIC-enquête en informatieavond

  • Op 26 februari jl. is er een tweede SLIC-informatiebijeenkomst geweest. Kijk hier naar het verslag van de avond en de presentatie die toen gegeven is.
  • De tweede SLIC-enquête is inmiddels afgesloten. Ruim 130 mensen hebben de enquête ingevuld en ingestuurd. De uitkomsten van de enquête kunt u hier zien.
  • Klik hier voor de internationale SLIC-nieuwsbrief van december 2018 (Engelstalig), met daarin een hoofdrol voor het proefproject in Etten-Leur.

 

In het proefproject experimenteren we met verschillende lichtsterktes, dimwijzen en dimtijden. Zo willen we werken aan een optimale balans tussen CO2-reductie, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving. Die optimale balans gaan we samen met u bepalen. Via enquêtes en informatiebijeenkomsten vragen we u om uw ervaring en beleving bij de veranderingen in de lichtinstellingen.

De nieuwe verlichting is inmiddels geïnstalleerd. Via de tweede SLIC-enquête hebben we  u gevraagd wat uw ervaringen zijn. Op basis van uw antwoorden gaan we de komende maanden experimenteren met verbeteringen. In het najaar van 2019 vragen we u dan opnieuw naar uw ervaringen. Dat doen we opnieuw door middel van een enquête en een informatieavond. We houden u op de hoogte!

© 2019 Gemeente Etten-Leur