Welkom op de SLIC site van Etten-Leur

Op deze site houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het Smart Light Concepts proefproject (SLIC). Samen met bewoners, ondernemers en weggebruikers in het buitengebied van Etten-Leur gaan we op zoek naar de optimale mix van lichtsterkte en duurzaamheid voor de openbare verlichting. Het SLIC proefproject start in oktober 2018 en duurt tot half 2021.

U vindt hier informatie over de doelen van SLIC: minder CO2-uitstoot en energieverbruik. En we informeren over de achtergronden, details van het proefproject, planning van werkzaamheden en de resultaten. Via deze site kunt u ook zelf actief meedoen in het proefproject. In Etten-Leur doen we het samen. Dat geldt zeker ook voor SLIC!

In het proefproject experimenteren we met verschillende lichtsterktes, dimwijzen en dimtijden. Zo willen we werken aan een optimale balans tussen CO2-reductie, lager energieverbruik, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving. Die optimale balans gaan we samen met u bepalen. Via enquêtes en informatiebijeenkomsten vragen we u om uw ervaring en beleving bij de veranderingen in de lichtinstellingen.

De complete verlichting in het SLIC proefgebied is inmiddels vernieuwd en samen met bewoners en weggebruikers hebben we al volop geëxperimenteerd met de beste instellingen voor lichtsterkte en dimwijze. We zijn al ver opgeschoten in het SLIC proefproject. Daarmee hebben al een goede basis om straks de beste verlichting voor het hele buitengebied te realiseren. We houden u op de hoogte!

Inrichtingsplan voor het hele buitengebied

  • Met de resultaten van het SLIC-proefproject hebben we een ontwerp gemaakt voor de openbare verlichting in het hele buitengebied. Dankzij uw vragen, opmerkingen en signalen hebben we het verder kunnen aanscherpen. Dat heeft geleid tot een definitief inrichtingsplan. Het college van B&W heeft dat inmiddels goedgekeurd en de gemeenteraad heeft het budget voor de uitvoering gereserveerd.
  • Benieuwd wat het inrichtingsplan precies inhoudt? Een kaart en een beschrijving vindt u in de speciale infokrant.

Nationale conferentie over SLIC in Etten-Leur

Op 28 januari houdt de gemeente Etten-Leur samen met Avans en de Stichting Openbare Verlichting Nederland een online conferentie over het SLIC proefproject. Samen met deskundigen op het gebied van inwonersparticipatie en verlichtingstechniek wordt dan ingezoomd op de resultaten en nieuwe inzichten van de proef in Etten-Leur.

Ook u kunt deelnemen aan de conferentie. Vooraf aanmelden is nodig. De mogelijkheid om u aan te melden vindt u bij het programma onder de tab Bijeenkomsten.

 

© 2022 Gemeente Etten-Leur