Wat is SLIC?

SLIC staat voor Smart Light Concepts. Met slimme toepassingen van bestaande en innovatieve verlichtingsoplossingen gaan we met SLIC ervaring en kennis voor de openbare verlichting van de toekomst. Belangrijkste doel? 50% minder CO2-uitstoot.

Alle landen in Europa hebben met elkaar afgesproken dat we in 2020 fors minder CO2 gaan uitstoten. Dat is gedaan om de klimaatverandering tegen te gaan, of op z’n minst te vertragen. Die fors mindere uitstoot hebben we nog lang niet gerealiseerd. We moeten écht aan de bak. SLIC geeft ons de kans om een belangrijke slag te slaan.

We weten dat zo’n 35% van de CO2-uitstoot door Europese lokale en regionale overheden wordt veroorzaakt door openbare verlichting. Hier ligt een kans om dichter bij de klimaatdoelen te komen. Met slimme verlichtingsoplossingen kunnen we minstens 50% minder CO2-uitstoot realiseren! SLIC gaat daarbij helpen.

In het SLIC-project gaan we op zoek naar mogelijkheden en oplossingen. Dat gebeurt in zeven verschillende proefprojecten in Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië. Alle Europese landen kunnen straks  van die ervaring en kennis profiteren. Samen kunnen we via slimme verlichtingssystemen werken aan een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot in Europa.

Meer weten? Klik hier voor de SLIC folder Etten-Leur of kijk ook op de site van Smart Light Concepts.

© 2022 Gemeente Etten-Leur