Planning

De eerste nieuwe lampen, armaturen en sensoren zijn vanaf 22 oktober 2018 geïnstalleerd. Half februari 2019 is de installatie grotendeels afgerond. Wel zijn er nog enkele plakken waar we wachten op de levering van sensoren of technische aanpassingen door leveranciers.

De werkzaamheden in 2018 vonden plaats in de maanden oktober en november. Het ging daarbij alleen om het vernieuwen van de armaturen. In sommige zijn ook bewegingssensoren opgehangen.

Vanaf eind oktober konden we gaan experimenteren met het inregelen van de lichtniveaus en de tijdstippen waarop we kunnen dimmen. Dat doen we in periodes. Na elke periode vragen we u via een enquête wat u ervaren heeft, wat u van de verlichting vindt en of u verandering heeft gemerkt. De eerste periode liep tot ongeveer maart 2019. In die periode hebben we via een tweede informatieavond in februari en een enquête naar uw ervaringen gevraagd.

Vanaf najaar 2019 ging er een nieuwe periode in. Hierin testen we de aanpassingen die we hebben doorgevoerd op basis van uw ideeën, opmerkingen en aanpassingsvoorstellen. Op 11 december 2019 was er een derde informatieavond, waar we samen met u gekeken hebben naar uw ervaringen in de eerste donkere weken van het jaar.

Het SLIC-proefproject in Etten-Leur is inmiddels ver gevorderd. Met de resultaten tot nu toe kunnen we al een goed en gedetailleerd verlichtingsplan opstellen voor het hele buitengebied van de gemeente. Op 1 juli 2020 organiseren we de vierde en voorlopig laatste informatieavond, waar we het ontwerpplan toelichten en vooral ook graag luisteren naar uw opmerkingen, ideeën of vragen.

Het SLIC-proefproject loopt tot half 2021. Samen met de andere Europese partners zetten we tot die tijd de puntjes op de i om veiligheid, comfort en duurzaamheid bij openbare verlichting in de beste balans te brengen.

Planning

© 2022 Gemeente Etten-Leur