Uitgangspunten

Het doel van Smart Light Concepts is het verminderen van de CO2-uitstoot van de openbare verlichting. De ambitie is om meer dan 50% minder uitstoot te realiseren. De randvoorwaarde die we daarbij stellen, is dat de openbare verlichting veilig en comfortabel blijft. Goed en voldoende licht blijft essentieel.

In het SLIC proefproject onderzoeken we hoe we een optimale balans kunnen bepalen tussen enerzijds goed, veilig en comfortabel licht, en anderzijds minder CO2-uitstoot, minder energieverbruik en onderhoudsvriendelijkheid.

Het proefproject doen we in een deel van het buitengebied; niet in alle straten. Het blijft immers een proef. Uitgangspunt is daarom ook dat er geen extra lantaarnpalen of lampen bijkomen. We experimenteren op de plaatsen waar nu al openbare verlichting staat. Zo kunnen we namelijk de beste vergelijking maken tussen de oude (huidige) situatie en de nieuwe situatie.

Uitgangspunten Slic

De optimale balans waar we naar op zoek zijn, bepalen we samen: gemeente Etten-Leur, bewoners, ondernemers en weggebruikers in het buitengebied, samen met technische installateurs, leveranciers van installaties en de kennisinstituten Avans Hogeschool en de University of Portsmouth.

© 2022 Gemeente Etten-Leur